חיפוש פעילויות והרשמה


מדיניות פרטיות היכל התרבות אור יהודה

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות 
נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה לרבות היכל התרבות אור יהודה מכבדים את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל.(להלן-"האתרים"), לכן החליטו המרכזים הקהילתיים לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והוא מתחייב כלפי המשתמש, לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מה הם כללי המרכזים הקהילתיים ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמש המרכזים הקהילתיים במידע, הנמסר לו על-ידי הגולשים באתרים או הנאסף על-ידו בעת הגלישה באתרים.

 

כללי
בעת השימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיוצ"ב. זהו המידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך.
זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (
IP ) שממנה פנית וכד'.

 

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, היכל התרבות אור יהודה יבקש ממך רק את המידע הנחוץ באופן ישיר לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע
הנתונים שנאספו ישמרו במאגר המידע של היכל התרבות ובאחריותו.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

v      לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

v      לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתרים.

v      לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.

v      לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

v      כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הגלישה באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את המרכזים הקהילתיים והיכל התרבות אור יהודה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

המרכזים הקהילתיים מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת באפשרותך לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
המרכזים הקהילתיים לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

המרכזים הקהילתיים לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

·         אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים, המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

·         במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין היכל התרבות אור יהודה שתחייב את חשיפת הפרטים שלך.

·         אם ביצעת באתרים, פעולות שבניגוד לחוק.

·         אם יתקבל צו בית משפט המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

·         אם המרכזים הקהילתיים תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפיך.

Cookies

אתר המרכזים הקהילתיים משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות הגלישה והשימוש באתר, לאימות פרטים וכן כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.פרסומות של צדדים שלישיים

המרכזים הקהילתיים מאפשרים לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן הינך צופה בעת הגלישה באתרים, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מעניקים להן אפשרות לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו, ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של היכל התרבות.

אבטחת מידע

המרכזים הקהילתיים מיישם באתריו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מלא ומוחלט. לכן, היכל התרבות אור יהודה לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.

פנייה כזאת יש להפנות אל org@my-or.org.il או בדואר רגיל לכתובת: נפגשים המרכזים הקהילתיים אור יהודה, שד' אליהו סעדון 87, אור יהודה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המרכזים הקהילתיים משמש לצורך פניה אישית אליך,  הינך זכאי/ת על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות פרטיות זו, שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים